Watarase Balloon Race 2016

Watarase Balloon Race 2016

2016 Hot Air Balloon Honda Grand Prix 1st round

Grand Prix Results For Task 1 to 8, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
Rank Rank Team # Competitor Total Points
1 Yazuya Balloon Team 1 FUJITA, Yudai 64 64 9 12 12 5 4 12 3 7
2 Team Scaife 18 SCAIFE, Matthew 57 57 8 8 9 6 3 12 2 9
3 B.T. Ze'phyr 14 KATAHIRA, Shiro 47 47 2 5 5 9 7 2 9 8
4 SALTY DOGS 7 SATO, Masafumi 45 45 12 2 7 7 6 7 2 2
5 KIKYUUYA RACING TEAM 6 MIZUKAMI, Takao 42 42 6 9 2 2 2 2 7 12
6 The Aero Libertines 5 UEDA, Satoshi 40 40 8 6 2 2 2 5 12 3
7 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 10 MATSUYAMA, Tamotsu 37 37 2 2 2 12 12 3 2 2
8 Kumosuke&Kazemakase 9 AKAMA, Susumu 32 32 2 2 9 4 2 7 2 4
9 team LAPUTA 2 SUE, Tetsuhiro 31 31 2 4 2 8 5 2 2 6
10 Hustle Balloon Team 15 KODAMA, Yoshimi 26 26 2 2 6 2 2 8 2 2
11 Tobukusa 16 HIRANO, Yoshiro 25 25 2 3 4 2 8 2 2 2
12 Iris Balloon Team 4 KURAHASHI, Tomoko 23 23 2 2 2 2 9 2 2 2
13 Sushi & Sapporo 11 PARRY, Richard 22 22 2 2 2 2 2 2 8 2
14 Happy Hearts 21 YAMAUCHI, Manabu 22 22 3 7 2 2 2 2 2 2
15 Sabo-Shyam-Bear-X 22 TAKEZAWA, Hirosuke 22 22 2 2 2 2 2 2 5 5
16 KYOTO FLIGHT STAFF 19 TSUJII, Nobuaki 20 20 2 2 2 2 2 2 6 2
17 U2 20 MASAKI, Fumitaro 20 20 2 2 3 3 2 4 2 2
18 Arita Balloon Club 12 FUKUI, Jyoji 18 18 5 2 2 2 2 2 2 1
19 Blue Wind B.T. 3 UEDA, Yoshikazu 18 18 4 2 2 2 2 2 2 2
20 Team masara! 26 INOUE, Tsuyoshi 18 18 2 2 2 2 2 2 4 2
21 SKY TREKKERS 8 EDA, Mutsumi 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Asahi Gas 13 YAMAGISHI, Takumi 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2
23 Guts Balloon Team 17 YAMANAKA, Noboru 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2
24 Team Himeringo 23 SINGO, Rieko 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2
25 Team sorairo 27 TACHIBANA, Yuuta 15 15 2 2 2 2 2 2 2 1
26 Team Kazahana 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kyodai Hishokai 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0