Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #8 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, April 10 2016 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 0.00 0 0.00 1000 0 0 1000 12
2 18 SCAIFE, Matthew AUS 0.48 0 0.48 984 0 0 984 9
3 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 0.80 0 0.80 973 0 0 973 8
4 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.88 0 0.88 970 0 0 970 7
5 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 0.93 0 0.93 968 0 0 968 6
6 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 1.63 0 1.63 944 0 0 944 5
7 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 1.89 0 1.89 935 0 0 935 4
8 5 UEDA, Satoshi Saga 1.93 0 1.93 934 0 0 934 3
9 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 3.35 0 3.35 886 0 0 886 2
10 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 3.62 0 3.62 876 0 0 876 2

11 16 HIRANO, Yoshiro Saga 8.51 0 8.51 709 0 0 709 2
12 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 12.94 0 12.94 558 0 0 558 2
13 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 13.06 0 13.06 554 0 0 554 2
14 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 13.58 0 13.58 536 0 0 536 2
15 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 22.24 0 22.24 500 0 0 500 2
16 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 31.15 0 31.15 464 0 0 464 2
17 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 76.42 0 76.42 393 0 0 393 2
18 11 PARRY, Richard GBR 89.35 0 89.35 357 0 0 357 2
19 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 32.90 0 32.90 429 103 0 326 2 11.2.2 LND near MKR
20 23 SINGO, Rieko Kanagawa 127.72 0 127.72 321 0 0 321 2

21 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 148.11 0 148.11 286 0 0 286
22 7 SATO, Masafumi Ibaraki 155.00 0 155.00 250 0 0 250 2
23 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 168.78 0 168.78 214 20 0 194 2 11.2.2 LND near MKR
24 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 177.15 0 177.15 179 0 0 179 2
25 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa No Result 0 No Result 89 0 0 89 1 12.18.2 Out of SCA
25 28 HANCOCK, Derek USA No Result 0 No Result 89 0 0 89 12.18.2 Out of SCA
25 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo No Result 0 No Result 89 0 0 89 12.18.2 Out of SCA
25 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto No Result 0 No Result 89 0 0 89 1 12.18.2 Out of SCA

Checksums 61AA 0 61AA C554 77F 0 BDD5 Final

P = 28, M = 14, RM = 13.58, W = 0.00, A = 24, SM = 536