Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #7 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, April 10 2016 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 5 UEDA, Satoshi Saga 0.29 0 0.29 984 0 0 984 12
2 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 0.56 0 0.56 959 0 0 959 9
3 11 PARRY, Richard GBR 0.65 0 0.65 951 0 0 951 8
4 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 1.16 0 1.16 904 0 0 904 7
5 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 0.12 0 0.12 1000 0 100 900 6 11.5 GC light in 200m of GL/TGT
6 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 1.55 0 1.55 868 0 0 868 5
7 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 2.05 0 2.05 822 0 0 822 4
8 28 HANCOCK, Derek USA 1.11 0 1.11 908 0 100 808 11.5 GC light in 200m of GL/TGT
9 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1.17 0 1.17 903 0 100 803 3 11.5 GC light in 200m of GL/TGT
10 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 2.70 0 2.70 762 0 0 762 2

11 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 3.03 0 3.03 731 0 0 731
12 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 3.24 0 3.24 712 0 0 712 2
13 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 4.36 0 4.36 608 0 0 608 2
14 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 5.14 0 5.14 536 0 0 536 2
15 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 5.17 0 5.17 500 0 0 500
16 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 5.41 0 5.41 464 0 0 464 2
17 18 SCAIFE, Matthew AUS 8.91 0 8.91 429 0 0 429 2
18 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 9.54 0 9.54 393 0 0 393 2
19 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 12.94 0 12.94 357 0 0 357 2
20 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 13.02 0 13.02 321 0 0 321 2

21 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 17.51 0 17.51 286 0 0 286 2
22 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 22.80 0 22.80 250 0 0 250 2
23 7 SATO, Masafumi Ibaraki 27.17 0 27.17 214 0 0 214 2
24 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 48.32 0 48.32 179 0 0 179 2
25 16 HIRANO, Yoshiro Saga 65.27 0 65.27 143 0 0 143 2
26 23 SINGO, Rieko Kanagawa 68.39 0 68.39 107 0 0 107 2
27 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 106.00 0 106.00 71 0 0 71 2
28 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 154.00 0 154.00 36 0 0 36 2

Checksums 7515 0 7515 4DE6 0 12C0 3B26 Official 1 Published: 2016/04/10 11:30

P = 28, M = 14, RM = 5.14, W = 0.12, A = 28, SM = 536