Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #5 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, April 9 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 3.24 0 3.24 1000 0 0 1000 12
2 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 4.13 0 4.13 988 0 0 988 9
3 16 HIRANO, Yoshiro Saga 4.82 0 4.82 979 0 0 979 8
4 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 4.91 0 4.91 978 0 0 978 7
5 7 SATO, Masafumi Ibaraki 8.07 0 8.07 937 0 0 937 6
6 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 12.34 0 12.34 882 0 0 882
7 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 14.26 0 14.26 857 0 0 857 5
8 1 FUJITA, Yudai Tochigi 14.61 0 14.61 852 0 0 852 4
9 18 SCAIFE, Matthew AUS 16.97 0 16.97 821 0 0 821 3
10 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 17.27 0 17.27 818 0 0 818 2

11 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 17.96 0 17.96 809 0 0 809 2
12 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 20.27 0 20.27 779 0 0 779 2
13 5 UEDA, Satoshi Saga 30.59 0 30.59 644 0 0 644 2
14 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 38.92 0 38.92 536 0 0 536 2
15 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 47.60 0 47.60 500 0 0 500 2
16 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 70.56 0 70.56 464 0 0 464
17 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 75.57 0 75.57 429 0 0 429 2
18 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 105.41 50 155.41 393 0 0 393 2 12.9 Invalid GMD
19 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 175.71 0 175.71 357 0 0 357 2
20 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 187.16 0 187.16 321 25 0 296 2 8.4.8 Wrong MKR colour

21 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 218.00 0 218.00 286 0 0 286 2
22 11 PARRY, Richard GBR 237.00 0 237.00 214 0 0 214 2
23 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 230.00 0 230.00 250 0 50 200 2 7.5 Flight in PZ 26
24 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 242.00 50 292.00 179 0 0 179 2 12.9 Invalid GMD
25 28 HANCOCK, Derek USA 330.00 0 330.00 143 0 0 143
26 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 394.00 0 394.00 107 0 0 107 2
27 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 524.00 0 524.00 71 0 0 71 2
28 23 SINGO, Rieko Kanagawa 843.00 0 843.00 36 0 0 36 2

Checksums 7352 7318 E66A 2F8D 4B 2EE 2C54 Official 1 Published: 2016/04/09 16:30

P = 28, M = 14, RM = 38.92, W = 3.24, A = 28, SM = 536