Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #4 - Fly On, CIA Rule 15.5, April 9 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 0.52 0 0.52 1000 0 0 1000 12
2 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 0.92 0 0.92 967 0 0 967 9
3 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 1.07 0 1.07 954 0 0 954 8
4 7 SATO, Masafumi Ibaraki 2.03 0 2.03 874 0 0 874 7
5 18 SCAIFE, Matthew AUS 2.40 0 2.40 844 0 0 844 6
6 1 FUJITA, Yudai Tochigi 2.43 0 2.43 841 0 0 841 5
7 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 3.69 0 3.69 736 0 0 736 4
8 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 3.71 0 3.71 735 0 0 735 3
9 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 3.54 0 3.54 749 25 0 724 2 8.4.8 Wrong MKR colour
10 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 3.96 0 3.96 714 0 0 714 2

11 5 UEDA, Satoshi Saga 4.04 0 4.04 707 0 0 707 2
12 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 4.13 0 4.13 700 0 0 700 2
13 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 5.40 0 5.40 594 0 0 594 2
14 11 PARRY, Richard GBR 6.10 0 6.10 536 0 0 536 2
15 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 8.70 0 8.70 500 0 0 500 2
16 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 9.14 0 9.14 464 0 0 464 2
17 16 HIRANO, Yoshiro Saga 14.95 0 14.95 429 0 0 429 2
18 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 19.38 0 19.38 393 0 0 393
19 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 29.53 0 29.53 357 0 0 357 2
20 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 47.18 0 47.18 321 0 0 321 2

21 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 49.56 0 49.56 286 0 0 286 2
22 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 59.10 0 59.10 250 0 0 250 2
23 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 61.62 0 61.62 214 0 0 214 2
24 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 67.35 0 67.35 179 0 0 179
25 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 170.89 0 170.89 143 0 0 143 2
26 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 519.00 0 519.00 107 0 0 107 2
27 23 SINGO, Rieko Kanagawa 1883.00 0 1883.00 36 0 0 36 2 12.16.2 Result nearest MKR
28 28 HANCOCK, Derek USA 856.00 0 856.00 71 280 0 0 13.3.5 Distance Infringements (14%)

Checksums 5BD6 0 5BD6 ADD1 1EEB 0 A5C2 Official 1 Published: 2016/04/09 16:30

P = 28, M = 14, RM = 6.10, W = 0.52, A = 28, SM = 536