Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #3 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, April 9 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 1.51 0 1.51 1000 0 0 1000
2 1 FUJITA, Yudai Tochigi 4.12 0 4.12 973 0 0 973 12
3 18 SCAIFE, Matthew AUS 6.25 0 6.25 951 0 0 951 9
3 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 6.29 0 6.29 951 0 0 951 9
5 7 SATO, Masafumi Ibaraki 16.29 0 16.29 847 0 0 847 7
6 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 17.28 0 17.28 837 0 0 837 6
7 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 18.43 0 18.43 825 0 0 825 5
8 16 HIRANO, Yoshiro Saga 27.48 0 27.48 732 0 0 732 4
9 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 28.57 0 28.57 720 0 0 720 3
10 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 35.11 0 35.11 653 0 0 653 2

11 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 36.57 0 36.57 638 0 0 638 2
12 5 UEDA, Satoshi Saga 40.35 0 40.35 598 0 0 598 2
13 11 PARRY, Richard GBR 46.28 0 46.28 537 0 0 537 2
14 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 46.39 0 46.39 536 0 0 536 2
15 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 50.07 0 50.07 500 0 0 500 2
16 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 54.93 0 54.93 464 0 0 464 2
17 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 57.06 0 57.06 429 0 0 429 2
18 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 63.52 0 63.52 393 0 0 393 2
19 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 77.18 0 77.18 357 0 0 357 2
20 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 84.86 0 84.86 321 0 0 321 2

21 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 90.59 0 90.59 286 0 0 286 2
22 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 107.70 0 107.70 250 0 0 250
23 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 113.65 0 113.65 214 0 0 214 2
24 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 114.19 0 114.19 179 0 0 179 2
25 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 331.00 0 331.00 143 0 0 143 2
26 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 460.00 0 460.00 107 0 0 107 2
27 23 SINGO, Rieko Kanagawa 621.00 0 621.00 71 0 0 71 2
28 28 HANCOCK, Derek USA 4851.00 0 4851.00 36 0 0 36

Checksums D63B 0 D63B DD23 0 0 DD23 Official 1 Published: 2016/04/09 16:30

P = 28, M = 14, RM = 46.39, W = 1.51, A = 28, SM = 536