Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #2 - Fly In, CIA Rule 15.4, April 9 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.01 0 0.01 1000 0 0 1000 12
2 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 1.03 0 1.03 960 0 0 960 9
3 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 1.50 0 1.50 942 0 0 942
4 18 SCAIFE, Matthew AUS 1.69 0 1.69 934 0 0 934 8
5 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 2.72 0 2.72 894 0 0 894 7
6 5 UEDA, Satoshi Saga 2.94 0 2.94 885 0 0 885 6
7 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 3.00 0 3.00 883 0 0 883 5
8 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 5.11 0 5.11 800 0 0 800 4
9 16 HIRANO, Yoshiro Saga 6.07 0 6.07 763 0 0 763 3
10 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 7.41 0 7.41 710 0 0 710 2

11 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 7.70 0 7.70 699 0 0 699
12 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 11.42 0 11.42 554 0 0 554 2
13 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 11.75 0 11.75 541 0 0 541 2
14 11 PARRY, Richard GBR 11.87 0 11.87 536 0 0 536 2
15 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 12.10 0 12.10 500 0 0 500 2
16 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 18.72 0 18.72 464 0 0 464 2
17 7 SATO, Masafumi Ibaraki 23.79 0 23.79 429 0 0 429 2
18 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 24.62 0 24.62 393 0 0 393 2
19 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 27.71 0 27.71 357 0 0 357 2
20 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 28.63 0 28.63 321 0 0 321 2

21 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 52.60 0 52.60 286 0 0 286 2
22 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 58.58 0 58.58 250 0 0 250 2
23 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 59.82 0 59.82 214 0 0 214 2
24 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 70.00 0 70.00 161 0 0 161 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
24 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 70.00 0 70.00 161 0 0 161 2
26 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 76.00 0 76.00 107 0 0 107 2
27 23 SINGO, Rieko Kanagawa 164.00 0 164.00 71 0 0 71 2
28 28 HANCOCK, Derek USA 2882.00 0 2882.00 36 0 0 36

Checksums 71D2 0 71D2 FBA7 0 0 FBA7 Final

P = 28, M = 14, RM = 11.87, W = 0.01, A = 28, SM = 536