Watarase Balloon Race 2016

Tochigi City

Watarase Balloon Race 2016

Results For Task #1 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, April 8 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 7 SATO, Masafumi Ibaraki 0.31 0 0.31 1000 0 0 1000 12
2 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.75 0 0.75 992 0 0 992 9
3 18 SCAIFE, Matthew AUS 0.86 0 0.86 990 0 0 990 8
3 5 UEDA, Satoshi Saga 0.87 0 0.87 990 0 0 990 8
5 6 MIZUKAMI, Takao Tochigi 1.12 0 1.12 985 0 0 985 6
6 12 FUKUI, Jyoji Kanagawa 1.77 0 1.77 973 0 0 973 5
7 3 UEDA, Yoshikazu Saitama 4.37 0 4.37 924 0 0 924 4
8 21 YAMAUCHI, Manabu Aichi 4.57 0 4.57 920 0 0 920 3
9 9 AKAMA, Susumu Kanagawa 6.83 0 6.83 878 0 0 878 2
10 14 KATAHIRA, Shiro Aichi 7.03 0 7.03 874 0 0 874 2

11 2 SUE, Tetsuhiro Nagano 8.32 0 8.32 850 0 0 850 2
12 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 16.57 0 16.57 696 0 0 696 2
13 10 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 18.66 0 18.66 657 0 0 657 2
14 19 TSUJII, Nobuaki Shiga 25.14 0 25.14 536 0 0 536 2
15 17 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 28.26 0 28.26 500 0 0 500 2
16 22 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 41.19 0 41.19 464 0 0 464 2
17 13 YAMAGISHI, Takumi Mie 44.87 0 44.87 429 0 0 429 2
18 11 PARRY, Richard GBR 65.31 0 65.31 393 0 0 393 2
19 20 MASAKI, Fumitaro Saitama 73.47 0 73.47 357 0 0 357 2
20 27 TAGUCHI, Zenya Saitama 92.44 0 92.44 321 0 0 321

21 26 NISHIZAWA, Akira Tokyo 92.96 0 92.96 286 0 0 286
22 24 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 100.00 0 100.00 250 0 0 250 2 12.22.3 Worst possible result in MMA
23 4 KURAHASHI, Tomoko Aichi 137.00 0 137.00 214 0 0 214 2
24 16 HIRANO, Yoshiro Saga 158.00 0 158.00 161 0 0 161 2
24 28 HANCOCK, Derek USA 158.00 0 158.00 161 0 0 161
26 8 EDA, Mutsumi Hiroshima 238.00 0 238.00 107 0 0 107 2
27 23 SINGO, Rieko Kanagawa 248.00 0 248.00 71 0 0 71 2
28 25 TACHIBANA, Yuuta Kyoto 553.00 0 553.00 36 0 0 36 2

Checksums 89F9 0 89F9 E682 0 0 E682 Final

P = 28, M = 14, RM = 25.14, W = 0.31, A = 28, SM = 536