WATARASE Balloon Race 2015

WATARASE Balloon Race 2015

2015 Hot Air Balloon Honda Grang Prix

Grand Prix Results For Task 1 to 6, Sorted By Total Points
Curr. Prev. Team Rd. 1 Total #1 #2 #3 #4 #5 #6
Rank Rank Team # Competitor Total Points
1 Blue Wind B. T. 11 UEDA, Yoshikazu 33 33 2 9 7 1 12 2
2 Iris Balloon Team 7 KURAHASHI, Tomoko 33 33 4 4 12 2 9 2
3 YAZUYA BALLOON TEAM 1 FUJITA, Yudai 33 33 8 7 2 2 2 12
4 Kumosuke & Kazemakase 18 AKAMA, Susumu 30 30 6 6 2 12 2 2
5 HONDA Hot Air Balloon Racing Team 13 TOYAMA, Takahisa 28 28 9 2 4 9 2 2
6 SALTY DOGS 6 SATO, Masafumi 26 26 2 8 2 5 7 2
7 team LAPUTA 10 SUE, Tetsuhiro 25 25 2 2 3 8 8 2
8 Hustle Balloon Team 15 KODAMA, Yoshimi 24 24 12 2 2 2 2 4
9 KYOTO FLIGHT STAFF 21 TSUJII, Nobuaki 24 24 7 2 2 2 4 7
10 The Aero Libertines 3 UEDA, Satoshi 22 22 2 12 2 2 2 2
11 Fukuoka B. C. Sakimori 26 KURASHIGE, Yasumi 22 22 5 2 9 2 2 2
12 Arita Balloon Club 23 FUKUI, Jyoji 22 22 2 2 8 2 6 2
13 Guts Balloon Team 27 YAMANAKA, Noboru 21 21 2 5 2 2 2 8
14 Asahi Gas 17 YAMAGISHI, Takumi 19 19 2 2 2 2 2 9
15 TOTO BALLOON RACING TEAM 5 MIZUKAMI, Takao 18 18 3 2 6 2 3 2
16 Creo21 9 MIYATA, Hiroki 17 17 2 2 2 7 2 2
17 Tobukusa 8 HIRANO, Yoshiro 17 17 2 3 2 6 2 2
18 Soratomo 4 TAKASHIMA, Takumi 16 16 2 2 2 2 2 6
19 Sushi & Sapporo 12 PARRY, Richard 15 15 2 2 2 2 5 2
20 U2 14 NINOMIYA, Katsunori 15 15 2 2 5 2 2 2
21 Sabo-Shyam-Bear-X 20 TAKEZAWA, Hirosuke 14 14 2 2 2 1 2 5
22 Team Trinta 16 TSUJI, Masataka 14 14 2 2 2 4 2 2
23 B. T. Ze'phyr 2 KATAHIRA, Shiro 13 13 2 2 2 3 2 2
24 Team Himeringo 25 SHINGO, Rieko 13 13 2 2 2 2 2 3
25 Happy-Hearts 19 YAMAUCHI, Manabu 12 12 2 2 2 2 2 2
26 SKY TREKKERS 22 EDA, Mutsumi 12 12 2 2 2 2 2 2
27 Airwalkin' Company 24 NUMATA, Minoru 12 12 2 2 2 2 2 2