WATARASE Balloon Race 2015

WATARASE Balloon Race 2015

2015 Hot Air Balloon Honda Grang Prix Team List

# Team Competitor
1 YAZUYA BALLOON TEAM FUJITA, Yudai
2 B. T. Ze'phyr KATAHIRA, Shiro
3 The Aero Libertines UEDA, Satoshi
4 Soratomo TAKASHIMA, Takumi
5 TOTO BALLOON RACING TEAM MIZUKAMI, Takao
6 SALTY DOGS SATO, Masafumi
7 Iris Balloon Team KURAHASHI, Tomoko
8 Tobukusa HIRANO, Yoshiro
9 Creo21 MIYATA, Hiroki
10 team LAPUTA SUE, Tetsuhiro
11 Blue Wind B. T. UEDA, Yoshikazu
12 Sushi & Sapporo PARRY, Richard
13 HONDA Hot Air Balloon Racing Team TOYAMA, Takahisa
14 U2 NINOMIYA, Katsunori
15 Hustle Balloon Team KODAMA, Yoshimi
16 Team Trinta TSUJI, Masataka
17 Asahi Gas YAMAGISHI, Takumi
18 Kumosuke & Kazemakase AKAMA, Susumu
19 Happy-Hearts YAMAUCHI, Manabu
20 Sabo-Shyam-Bear-X TAKEZAWA, Hirosuke
21 KYOTO FLIGHT STAFF TSUJII, Nobuaki
22 SKY TREKKERS EDA, Mutsumi
23 Arita Balloon Club FUKUI, Jyoji
24 Airwalkin' Company NUMATA, Minoru
25 Team Himeringo SHINGO, Rieko
26 Fukuoka B. C. Sakimori KURASHIGE, Yasumi
27 Guts Balloon Team YAMANAKA, Noboru