WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #6 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, April 4 2015 Saturday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 0.87 0 0.87 1000 0 0 1000 12
2 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 1.17 0 1.17 999 0 0 999 9
3 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 5.82 0 5.82 983 0 0 983
4 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 10.74 0 10.74 966 0 0 966
5 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 11.17 0 11.17 965 0 0 965 8
6 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 21.19 0 21.19 931 0 0 931 7
7 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 34.77 0 34.77 884 0 0 884 6
8 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 57.29 0 57.29 808 0 0 808 5
9 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 3.62 0 3.62 991 0 210 781 4 7.5 Fligtt in PZ22
10 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 73.31 0 73.31 753 0 0 753 3

11 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 76.68 0 76.68 742 0 0 742 2
12 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 81.96 0 81.96 724 0 0 724 2
13 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 83.30 0 83.30 719 0 0 719 2
14 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 130.76 0 130.76 557 0 0 557 2
15 8 HIRANO, Yoshiro Saga 137.93 0 137.93 533 0 0 533 2 10.2 Warning! Reckless Take off
16 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 148.93 0 148.93 500 0 0 500 2
17 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 153.95 0 153.95 467 0 0 467 2
18 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 168.39 0 168.39 433 0 0 433 2
19 24 NUMATA, Minoru Saga 172.59 0 172.59 400 0 0 400 2
20 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 187.00 0 187.00 367 0 0 367 2 10.2 Warning! Reckless Take off

21 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 188.31 0 188.31 333 0 0 333 2
22 16 TSUJI, Masataka Saga 217.00 0 217.00 300 0 0 300 2
23 12 PARRY, Richard GBR 257.00 0 257.00 267 0 0 267 2
24 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 374.00 0 374.00 233 0 0 233 2
25 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 425.00 0 425.00 200 0 0 200 2
26 6 SATO, Masafumi Ibaragi 442.00 0 442.00 167 0 0 167 2
27 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 469.00 0 469.00 133 0 0 133 2
28 3 UEDA, Satoshi Saga 618.00 0 618.00 100 0 0 100 2
29 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 938.00 0 938.00 67 0 0 67
30 9 MIYATA, Hiroki Aichi 995.00 0 995.00 33 0 0 33 2

Checksums 91E4 0 91E4 3328 0 C4E 26DA Official 1 Published: 2015/04/04 20:00

P = 30, M = 15, RM = 137.93, W = 0.87, A = 30, SM = 533