WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #2 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, April 3 2015 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 3 UEDA, Satoshi Saga 0.38 0 0.38 1000 0 0 1000 12
2 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 1.72 0 1.72 991 0 0 991 9
3 6 SATO, Masafumi Ibaragi 6.38 0 6.38 962 0 0 962 8
4 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 10.82 0 10.82 934 0 0 934
5 1 FUJITA, Yudai Tochigi 10.85 0 10.85 933 0 0 933 7
6 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 15.46 0 15.46 904 0 0 904 6
7 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 19.45 0 19.45 879 0 0 879 5
8 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 30.58 0 30.58 808 0 0 808 4
9 8 HIRANO, Yoshiro Saga 46.95 0 46.95 704 0 0 704 3
10 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 51.23 0 51.23 677 0 0 677 2

11 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 57.28 0 57.28 638 0 0 638
12 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 60.32 0 60.32 619 0 0 619 2
13 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 66.11 0 66.11 582 0 0 582 2
14 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 70.05 0 70.05 557 0 0 557 2
15 24 NUMATA, Minoru Saga 73.88 0 73.88 533 0 0 533 2
16 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 79.35 0 79.35 500 0 0 500 2
17 12 PARRY, Richard GBR 147.00 0 147.00 467 0 0 467 2
18 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 184.00 0 184.00 433 0 0 433 2
19 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 244.00 0 244.00 400 0 0 400 2
20 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 281.00 0 281.00 367 0 0 367 2

21 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 287.00 0 287.00 333 0 0 333 2
22 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 315.00 0 315.00 300 0 0 300 2
23 16 TSUJI, Masataka Saga 325.00 0 325.00 267 0 0 267 2
24 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 333.00 0 333.00 233 0 0 233 2
25 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 412.00 0 412.00 200 0 0 200 2
26 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 425.00 0 425.00 167 0 0 167 2
27 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 477.00 0 477.00 133 0 0 133 2
28 9 MIYATA, Hiroki Aichi 486.00 0 486.00 100 0 0 100 2
29 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 566.00 0 566.00 67 0 0 67 2
30 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 5E9D 0 5E9D 9411 0 0 9411 Final

P = 30, M = 15, RM = 73.88, W = 0.38, A = 29, SM = 533