WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #1 - Fly In, CIA Rule 15.4, April 3 2015 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 5.76 0 5.76 1000 0 0 1000 12
2 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 6.64 0 6.64 997 0 0 997 9
3 1 FUJITA, Yudai Tochigi 6.93 0 6.93 996 0 0 996 8
4 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 13.98 0 13.98 975 0 0 975 7
5 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 17.67 0 17.67 963 0 0 963 6
6 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 26.01 0 26.01 937 0 0 937 5
7 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 32.36 0 32.36 918 0 0 918 4
8 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 35.56 0 35.56 908 0 0 908
9 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 37.94 0 37.94 901 0 0 901 3
10 6 SATO, Masafumi Ibaragi 40.03 0 40.03 894 0 0 894 2

11 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 33.39 0 33.39 915 25 0 890 2 8.4.8 Wrong MKR colour
12 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 69.55 0 69.55 803 0 0 803
13 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 72.65 0 72.65 793 0 0 793 2
14 9 MIYATA, Hiroki Aichi 127.00 0 127.00 626 0 0 626 2
15 24 NUMATA, Minoru Saga 157.00 0 157.00 533 0 0 533 2
16 8 HIRANO, Yoshiro Saga 222.00 0 222.00 500 0 0 500 2
17 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 234.00 0 234.00 450 0 0 450 2
17 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 234.00 0 234.00 450 0 0 450 2
19 3 UEDA, Satoshi Saga 245.00 0 245.00 400 0 0 400 2
20 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 256.00 0 256.00 367 0 0 367 2

21 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 267.00 0 267.00 333 0 0 333 2
22 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 288.00 0 288.00 300 0 0 300 2
23 16 TSUJI, Masataka Saga 299.00 0 299.00 267 0 0 267 2
24 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 303.00 0 303.00 233 0 0 233 2
25 12 PARRY, Richard GBR 307.00 0 307.00 200 0 0 200 2
26 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 321.00 0 321.00 167 0 0 167 2
27 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 403.00 0 403.00 133 0 0 133 2
28 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 412.00 0 412.00 100 0 0 100 2
29 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 475.00 0 475.00 67 0 0 67 2
30 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums CC12 0 CC12 C325 32 0 C2F3 Final

P = 30, M = 15, RM = 157.00, W = 5.76, A = 29, SM = 533