WATARASE Balloon Race 2015

Tochigi City

Competitor List
# Competitor Country Registration Comment
1 FUJITA, Yudai Tochigi
2 KATAHIRA, Shiro Aichi
3 UEDA, Satoshi Saga
4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi
5 MIZUKAMI, Takao Tochigi
6 SATO, Masafumi Ibaragi
7 KURAHASHI, Tomoko Aichi
8 HIRANO, Yoshiro Saga
9 MIYATA, Hiroki Aichi
10 SUE, Tetsuhiro Nagano
11 UEDA, Yoshikazu Saitama
12 PARRY, Richard GBR
13 TOYAMA, Takahisa Tokyo
14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido
15 KODAMA, Yoshimi Tochigi
16 TSUJI, Masataka Saga
17 YAMAGISHI, Takumi Mie
18 AKAMA, Susumu Kanagawa
19 YAMAUCHI, Manabu Aichi
20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo
21 TSUJII, Nobuaki Shiga
22 EDA, Mutsumi Hiroshima
23 FUKUI, Jyoji Kanagawa
24 NUMATA, Minoru Saga
25 SHINGO, Rieko Kanagawa
26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka
27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi
28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi
29 NISHIZAWA, Akira Tokyo
30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo