WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #5 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, April 4 2015 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 11 UEDA, Yoshikazu Saitama 1101.00 0 1101.00 1000 0 0 1000 12
2 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 1163.00 0 1163.00 901 0 0 901 9
3 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 1188.00 0 1188.00 861 0 0 861
4 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 1189.00 0 1189.00 860 0 0 860 8
5 6 SATO, Masafumi Ibaragi 1224.00 0 1224.00 804 0 0 804 7
6 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 1235.00 0 1235.00 786 0 0 786 6
7 12 PARRY, Richard GBR 1319.00 0 1319.00 653 0 0 653 5
8 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 1335.00 0 1335.00 627 0 0 627 4
9 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 1344.00 0 1344.00 613 0 0 613 3
10 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 1367.00 0 1367.00 576 0 0 576 2

10 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 1367.00 0 1367.00 576 0 0 576 2
12 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 1371.00 0 1371.00 570 0 0 570
13 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 1373.00 0 1373.00 566 0 0 566 2
14 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 1392.00 0 1392.00 536 0 0 536 2
15 3 UEDA, Satoshi Saga 1394.00 0 1394.00 533 0 0 533 2
15 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 1394.00 0 1394.00 533 0 0 533 2
17 24 NUMATA, Minoru Saga 1529.00 0 1529.00 467 0 0 467 2
18 9 MIYATA, Hiroki Aichi 1541.00 0 1541.00 433 0 0 433 2
19 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 1562.00 0 1562.00 400 0 0 400 2
20 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 1595.00 0 1595.00 367 0 0 367 2

21 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 1696.00 0 1696.00 333 0 0 333
22 16 TSUJI, Masataka Saga 1780.00 0 1780.00 300 0 0 300 2
23 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 1830.00 0 1830.00 267 0 0 267 2
24 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 1888.00 0 1888.00 233 0 0 233 2
25 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 1916.00 0 1916.00 200 0 0 200 2
26 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 1944.00 0 1944.00 167 0 0 167 2
27 8 HIRANO, Yoshiro Saga 2034.00 0 2034.00 133 0 0 133 2
28 1 FUJITA, Yudai Tochigi 2055.00 0 2055.00 100 0 0 100 2
29 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 2070.00 0 2070.00 67 0 0 67 2
30 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 3476.00 0 3476.00 33 0 0 33 2

Checksums 1B14 0 1B14 8A8D 0 0 8A8D Official 1 Published: 2015/04/04 14:00

P = 30, M = 15, RM = 1394.00, W = 1101.00, A = 30, SM = 533 Ties At The Median Were Handled By Giving Same Median Points