WATARASE Balloon Race 2015

Results For Task #4 - Fly On, CIA Rule 15.5, April 4 2015 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1   Note

1 18 AKAMA, Susumu Kanagawa 3.14 0 3.14 1000 0 0 1000 12
2 13 TOYAMA, Takahisa Tokyo 13.36 0 13.36 975 0 0 975 9
3 10 SUE, Tetsuhiro Nagano 18.75 0 18.75 962 0 0 962 8
4 9 MIYATA, Hiroki Aichi 40.21 0 40.21 911 0 0 911 7
5 8 HIRANO, Yoshiro Saga 51.52 0 51.52 884 0 0 884 6
6 6 SATO, Masafumi Ibaragi 63.38 0 63.38 855 0 0 855 5
7 16 TSUJI, Masataka Saga 93.20 0 93.20 783 0 0 783 4
8 2 KATAHIRA, Shiro Aichi 101.44 0 101.44 763 0 0 763 3
9 30 INOUE, Tsuyoshi Tokyo 103.12 0 103.12 759 0 0 759
10 22 EDA, Mutsumi Hiroshima 107.51 0 107.51 749 0 0 749 2

11 12 PARRY, Richard GBR 89.45 0 89.45 792 140 0 652 2 13.3.5 Distance infringements (7%)
12 17 YAMAGISHI, Takumi Mie 161.73 0 161.73 618 0 0 618 2
13 1 FUJITA, Yudai Tochigi 172.68 0 172.68 592 0 0 592 2
14 4 TAKASHIMA, Takumi Ibaragi 197.20 0 197.20 533 0 0 533 2
15 19 YAMAUCHI, Manabu Aichi 217.00 0 217.00 500 0 0 500 2
16 7 KURAHASHI, Tomoko Aichi 289.00 0 289.00 467 0 0 467 2
17 5 MIZUKAMI, Takao Tochigi 364.00 0 364.00 433 0 0 433 2
18 21 TSUJII, Nobuaki Shiga 500.00 0 500.00 400 0 0 400 2
19 24 NUMATA, Minoru Saga 552.00 0 552.00 367 0 0 367 2
20 15 KODAMA, Yoshimi Tochigi 569.00 0 569.00 333 0 0 333 2

21 29 NISHIZAWA, Akira Tokyo 612.00 0 612.00 300 0 0 300
22 14 NINOMIYA, Katsunori Hokkaido 627.00 0 627.00 267 0 0 267 2
23 25 SHINGO, Rieko Kanagawa 104.90 0 104.90 755 500 0 255 2 13.3.5 Distance Infringements (25%)
24 23 FUKUI, Jyoji Kanagawa 628.00 0 628.00 233 0 0 233 2
25 26 KURASHIGE, Yasumi Fukuoka 639.00 0 639.00 200 0 0 200 2
26 28 MATSUYAMA, Tamotsu Tochigi 664.00 0 664.00 167 0 0 167
27 3 UEDA, Satoshi Saga 812.00 0 812.00 133 0 0 133 2
28 27 YAMANAKA, Noboru Ibaragi 5465.00 0 5465.00 100 0 0 100 2 12.16.2 Lost Mkr LDG point applied
29 11 UEDA, Yoshikazu Saitama No Result 0 No Result 50 0 0 50 1 15.5.4 No declaration
29 20 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo No Result 0 No Result 50 0 0 50 1 15.5.4 No declaration

Checksums 2234 0 2234 6F2A 3764 0 37C6 Official 1 Published: 2015/04/04 14:00

P = 30, M = 15, RM = 197.20, W = 3.14, A = 28, SM = 533